Teie veebibrauser on aegunud ning ei toeta kõiki funktsioone.

Värksendage enda brauserit või laadige alla Chrome brauser siit

Kasutajatest lähemalt

Osapoolte lisamiseks vali menüüst “Osapooled” ning avanenud vaatest nupp “Lisa uus osapool”. Osapoole loomise vaates tuleb esmalt anda osapoolele nimetus. Kuna üks osapool võib endas sisaldada mitut kasutajat, on hea osapoolele anda nimetuseks neid kasutajaid koondav mõiste, nt ettevõtte nimi. Iga osapool on võimalik määrata ka tellijaks või alltöövõtjaks. Vastav valik võimaldab eraldi sätestada osapoole lepingutingimused ning kasutada Bauhubis akteerimist.


Seejärel saab jätkata kasutajate lisamisega. Selleks lisa väljale soovitud isiku e-maili aadress, vali talle esmalt eelmääratud roll ning vajuta rea lõpus olevale nupule “Lisa”. Antud e-mailiga kasutaja ilmub seejärel osapoolte kasutaja loetellu, kus on näha igas osafunktsionaalsuses — joonised, dokumendid, aktid, lepingud — rakenduvad õigused: puudub, vaatamine, üleslaadimine, muutmine. Kõikide nende vastavate õiguste peale vajutades on võimalik antud kasutaja õiguste komplekti veelgi täpsustada ning seeläbi tagada, et kasutaja saaks täpselt talle sobivad õigused.

Lisaks kuvatakse selle kasutaja juures ka välja tema ligipääsud töölaudadele. Kasutaja lisamisel näidatakse esmalt seal tema ligipääsude arvuks "0/0". See viitab, et veel ei ole sellele osapoolele ega ka kasutajale töölaudade ligipääsu antud. Töölaudade ligipääsud määratakse osapoole loomisel kõige viimasena.


NB! Projekti administraatoreid ei ole vaja osapooltena lisada, kuna neile on tagatud ligipääs tervele projektile. Projekti administraatorid on ka osapoolte vaates informatsiooniks välja toodud.

Järgmise sammuna on võimalik määrata, milliseid jooniste ja dokumentide kaustu antud osapoole kasutajad näha saavad. Selleks vajuta nupul “Vali joonised” / “Vali dokumendid” ning avanenud aknas kuvatakse jooniste või dokumentide struktuur. Kui peakaustades on alamkaustu, saab neid avada kolmnurksele ikoonile vajutades ning selliselt lahti kuvada täielik struktuur. Tagamaks kasutajatele ligipääs soovitud kausta, tuleks antud kaustale peale vajutada, millejärgselt ilmub kausta ette roheline ikoon indikeerimaks, et kaust on valitud.


Viimaks saab valida, kas antud osapoolel (ehk sellesse osapoolte lisatud kasutajatel) antakse ligipääs töölaudadele. Siinkohal on võimalik luua täiesti uus töölaud, kuhu (vähemasti selle loomise hetkel) pääsevad ligi ainult selle osapoole kasutajaid. Samuti on võimalik loobuda uue töölaua tegemisest ja anda kasutajatele ligipääsud juba olemasolevatele töölaudadele. 


Kui osapoolele valitakse töölaud, siis vaikimisi saavad kõik selle osapoole kasutajad ka sellele ligipääsu. Kui aga soovitakse sealjuures mõne kasutaja ligipääsu eemaldada just konkreetsetelt töölaudadelt, saab iga kasutajakirje viimasele veerule vajutades ka omakord täpsustada just vastava kasutaja ligipääsu antud töölaua raames.


Kui osapoole seadistamine on lõpetatud, tuleks osapoole sätted salvestada. Salvestamisega saadetakse lisatud kasutajate e-mailidele registreerimiskutsed või osapooltesse lisamise teavitus. Juhul, kui soovid olemasoleva osapoole seadeid muuta, tuleb menüüst avada “Osapooled” ning soovitud osapoole juures vajutada nupule “Muuda”. 


Olemasoleva kasutaja eemaldamiseks tuleb osapoole muutmisele liikuda hiirega osapoole nime peale ning seejärel ilmub kasutajanime juurde punane prügikasti ikoon. Kui soovitakse terve osapool kustutada, leiab vastava nupu osapoole info jaotuse juurest.