Eduka projekti üheks oluliseks aluseks on informatsiooni vahetamine projektis osalejate vahel. Olgu selleks siis joonised või ülesanded. Miks mitte aga ülesanded ja joonised omavahel ühendada?

Tee joonistest enda töölaud

Küllap on kõik ehitusega seotud osapooled tundnud vähemalt korra elus vajadust olemasolevale ehitusjoonisele midagi kiiresti ja lihtsalt märkida: näidata probleemset kohta projektis, rõhutada joonise ja platsi ebakõlasid või täpsustada, kus täpselt ehitusplatsil on vaja tööülesanne täita. Ning kui selleks sobilikke programme või aega-oskusi napib, jõuavad need joonised lõpuks paberkujule ja märkused kritseldatakse käsitis.

Bauhubis saad aga mugavalt igale teenuses avatud failile teha nii palju märkeid kui soovid: lisa jooni, kujundeid, kommentaare, tekste. Ühtlasi ei pea need märked jääma pelgalt illustratsioonideks. Iga märke saad muuta ülesandeks, mille saad suunata enda isiklikule või teiste projekti osapoolte töölauale


Kui Bauhubi tavapärased ülesannete kategooriad sulle aga kitsaks jäävad, siis saad enda projektis ka ise kategooriaid muuta ja lisada. Nii saad projekt enda käe järgi sättida ja kõikide märkuste ning ülesannete haldamine veelgi täpsemalt kontrolli alla võtta.

DWG-d, Wordi failid ja Exceli tabelid

Bauhub on alati olnud "koduks" sinu kõikidele failidele — Bauhubi on võimalik üles laadida kõiki faile, nende failiformaadist või suurusest sõltumata. Kuid paljud meie igapäevatöös kasutatavad failid on loodud tarkvaradega, mis on tasulised ning mille vaatamine neid tarkvarasid omamata on piiratud. Olgu selleks siis AutoCAD või ka Excel-Word-PowerPoint.

Ent ometi on DWG-d, Wordi ja Exceli failid (koos PDF-idega) üheks enimkasutatud failiformaatideks ehitusprojektides. Ja ei ole üldse mitte haruldane juhus, kui keegi projekti osapooltest, kasvõi tellija või mõni väiksem alltöövõtja, ei omagi võimalust kõiki sinu projekti faile seeläbi vaadata. 

Bauhubi uus failide vaatamise tööriist võimaldab aga kõigil projekti kasutajatel mugavalt vaadata DWG, DXF, XLS(X) ja DOC(X) failiformaate. Ühtlasi avanevad samal põhimõttel ka PDFid. Kuigi faili sisu muutmine ja DWG-dega detailne töötamine nõuab siiski tarkvarade olemasolu sinu arvutis, saab iga kasutaja kõige olulisema info läbi Bauhubi alati kätte.