Teie veebibrauser on aegunud ning ei toeta kõiki funktsioone.

Värksendage enda brauserit või laadige alla Chrome brauser siit

Kontrollidest lähemalt

Iga kontrolldokumendi koostamiseks on lisaks päiseväljadele võimalik sul endal valida, millise sisu ja ülesehitusega sinu kontrolldokument on. Selle jaoks Bauhubis valik erinevaid sisutüüpe.

Suur tekstiväli
Tekstiväli, mille nii pealkirja ja sisu osaväljad paiknevad visuaalselt mõlemad äärest ääreni. Lisavõimalused:
* kohustuslik — kohustusliku välja peab kontrolli täitmisel täitma;
* muudetav — kui väli on muudetav, saab tema sisu osavälja kontrolli täitmisel muuta;

Väike tekstiväli
Tekstiväli, mille pealkirja ja sisu osaväljad paiknevad visuaalselt kokku ühel real. Lisavõimalused:
* kohustuslik — kohustusliku välja peab kontrolli täitmisel täitma;
* muudetav — kui väli on muudetav, saab tema sisu osavälja kontrolli täitmisel muuta;

Kontrollpunkt
Sisu, mis võimaldab täitmisel märkida "Jah/Ei/NA" vastuseid:
"Jah" — kui kontrolli täitmisel on valitud ka alusjoonis, on võimalik luua märkmeid joonisele;
"Ei" — võimalik märkida puudus Bauhubi-ülesandena või lihtsalt kommentaarina; Bauhubi-ülesande korral on võimalik ka probleem märkida ka joonisel (valitud alusjoonisel või lisades/vahetades joonise ülesande loomise vaates);
"NA" — (ingl "not applicable" ehk) "ei rakendu";

Lisavõimalused:
* kontrollpunkt — märgib, et see rida käitub täitmisel kui kontrollpunkt; selle kasutamata jätmine on sobilik nt juhuks, kui soovid oma kontrolldokumendi koostada alapunktide kaupa ning antud sisupunkt käituks kui vahepealkiri;
* manused — võimalus punkti juurde manuseid lisada;
* nummerdamine — kontrollpunkti nimetuse lahtri ees kuvatakse järjekorranumbrit.

Alakontrollpunkt
Sisu, mida on võimalik lisada ainult kontrollpunkti järel ning mis võimaldab täitmisel märkida "Jah/Ei/NA" vastuseid:
"Jah" — kui kontrolli täitmisel on valitud ka alusjoonis, on võimalik luua märkmeid joonisele;
"Ei" — võimalik märkida puudus Bauhubi-ülesandena või lihtsalt kommentaarina; Bauhubi-ülesande korral on võimalik ka probleem märkida ka joonisel (valitud alusjoonisel või lisades/vahetades joonise ülesande loomise vaates);
"NA" — (ingl "not applicable" ehk) "ei rakendu";

Lisavõimalused:
* kontrollpunkt — märgib, et see rida käitub täitmisel kui kontrollpunkt; selle kasutamata jätmine on sobilik nt juhuks, kui soovid oma kontrolldokumendi koostada alapunktide kaupa ning antud sisupunkt käituks kui vahepealkiri;
* manused — võimalus punkti juurde manuseid lisada;
* nummerdamine — kontrollpunkti nimetuse lahtri ees kuvatakse järjekorranumbrit.

Kuupäev/kellaaeg
Sisu kuupäeva- või kellaaja-tüüpi info sisestamiseks, vaikimisi kuupäeva-tüüpi väli.
Lisavõimalused:
* kellaaeg —  muudab välja sisendi kellaaja-tüüpi väärtuseks;
* kohustuslik — kohustusliku välja peab kontrolli täitmisel täitma.


Valikvastus
Sisu valikvastusega küsimuse loomiseks. Nupust "lisa valik" on võimalik uusi valikvariante lisada.
Lisavõimalused:
* mitmikvastus — vastamisel võimalik valituks märkida mitu valikut;
* kohustuslik — kohustusliku välja peab kontrolli täitmisel täitma.

Tekstiala
Sisu, mis võimaldab kontrolli koostamisel lisada vormindatud teksti, sh tabeleid (avanevad kolmepunktilisest ikoonist).
PS! Seda sisu ei ole võimalik kontrolli täitmisel muuta.

Kontrollpunktide loend
Sisu, millele saab koostades anda ainult nimetuse. Kontrolli täitmisel loob see võimaluse järjest kirja panna märkusi (neid ka jooniste märkides) ehk sisuliselt sarnane sisudele "Kontrollpunkt" ja "Alakontrollpunkt", kuid võimaldab täitmisel struktuurivabalt infot järjest kirja panna.

Manused
Võimalus lisada kontrollile kaasa manuseid, mida kontrolli täitmisel on võimalik vaadata (nt soovides kontroll läbimisel viidata mingile juhendmaterjalile).

Kontrollide täitmine

Kontrollide haldamine